Author : muzejsarajeva

Velika izložba slika „SARAJEVO BIRVAKTILE“, iz Umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva, predstavljena u Predsjedničkoj palati u Ankari, Republika Turska

U saradnji sa organizacijom “Istanbul Intercultural Art Dialogues Association” (Udruženje – Istanbulski interkulturalni umjetnički dijalozi – IKASD), a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, u okviru Manifestacije Festival kulture “Capital Culture Road”, 16. 09. 2023. godine, otvorena je velika izložba slika iz kolekcije Muzeja Sarajeva pod nazivom “SARAJEVO BIRVAKTILE”. Izložba je postavljena u centralnoj galeriji zgrade Biblioteke Predsjedničke palate u Ankari, Republika Turska. Sadrži 70 umjetničkih djela koja predstavljaju vrhunska umjetnička ostvarenja najpoznatijih bosansko-hercegovačkih i stranih autora s kraja 19. i početka 20. vijeka (Petar Tiješić, Gabrijel Jurkić, Petar Šain, Đoko Mazalić, Ismet Mujezinović, Rizah Štetić, Karlo Mijić i dr.), a koja se nalaze u fundusu Umjetničke zbirke JU Muzeja Sarajeva. Među djelima koja su rađena u tehnici ulja na platnu, akvarela, grafika i litografija, a za motiv imaju panorame grada, građevine, ulice, sokake, zanatlije i portrete, mogu se pronaći i neka od najstarijih likovnih ostvarenja kao što je “Sarajevo gledano sa Gorice” britanskog konzula Wiljema Houlmsa, slikano 1864. godine. Izložbu je, 19. septembra 2023. godine, posjetio Ministar kulture i turizma Republike Turske – Mehmet Nuri Ersoy, te iskazao veliko zanimanje za Izložbu i tom se prilikom detaljno informisao o vremenu i nastanku djela. Ministar Ersoy je istakao da mu je zadovoljstvo i čast da vidi motive grada Sarajeva u prošlosti na kojima je prikazana zajednička historija i kultura. Ispred JU Muzej Sarajeva izložbu su ministru i široj javnosti predstavili njen autor – muzejski savjetnik Hamdija Dizdar i muzejski savjetnik – historičar Moamer Šehović. Tom prilikom je istaknuto da će ova izložba, nakon Ankare biti predstavljena u gradu Istanbulu početkom oktobra mjeseca 2023. godine. Tokom svog boravka u Ankari, delegacija Muzeja Sarajeva je ostvarila niz kontakata sa kulturnim radnicima iz Republike Turske gdje je dogovorena buduća saradnja na polju muzeologije i kulturno historijskog nasljeđa dviju država.

Prilozi 10 (2023)

Godisnjak korica

Riječ urednice

Zijad Halilović: Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima

Derviš Jasika: Nekropola stećaka Medvjedice

Moamer Šehović: Dezitijati i uspostava rimske vlasti

Amra Hadžihasanović: Moderni pristup konzervaciji i restauraciji slikanih slojeva islamskog sakralnog prostora i njegove konsekvence na primjeru Careve džamije u Sarajevu

Armin Šepić: Konzervatorsko – restauratorski tretman fasadnog platna kao interpretacija historijskog objekta (Sanacija fasade Jevjrejske opštine Sarajevo, 2021-2022)

Adnan Muftarević: Fotografije prvih zastupnika Bosne i Hercegovine u Osmanskom parlamentu 1876. iz albuma Sultan Abdulhamida II

Indira Kučuk-Sorguč: Prilog upoznavanju građanskih porodica Sarajeva: Kulturno-antropološka izložba “Građanska kultura Sarajeva”

Mirha Šabanović: Grafiti i murali kao dio kulturne baštine

Hamdija Dizdar: Affan Ramić iz Umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva

Zijad Šehić: Moriz Hoernes: Dinarska putovanja – Sarajevo podsjeća na mirnu austrijsku pokrajinu

Zijad Šehić: Bernard Wieman: Bosanski dnevnik jednog njemačkog putopisca

Mirha Šabanović: Stambeno – trgovačka zgrada Vakuf hadži Idriz

Indira Kučuk-Sorguč: U povodu jubileja: sto godina Narodnog pozorišta Sarajevo (1921-2021)

Hamdija Dizdar: Bosna i Hercegovina u umjetničkom opusu Tomislava Krizmana

Halima Husić: Muzej heroja oslobodilačkog rata – intervencija u sjećanju

Aida Sulejmanagić i Žanka Dodig: Osnivanje muzeja Treće gimnazije

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA BROJ 10. ČASOPISA PRILOZI ZA PROUČAVANJE HISTORIJE SARAJEVA

Prilozi za proučavanje historije Sarajeva, časopis u izdanju Muzeja Sarajeva, jedan od najstarijih muzeoloških časopisa u Bosni i Hercegovini (pokrenut je 1963. godine), izlazi jednom godišnje, i u njemu se objavljuju radovi iz područja historije, muzeologije, historije umjetnosti, etnografije, arheologije i kulturne antropologije, i srodnih znanosti, i to izvorni radovi, stručni članci, prikazi, izvještaji sa skupova, historijska građa, te radovi vezani uz djelatnost Muzeja Sarajeva, kao i srodnih muzejskih institucija u Kantonu Sarajevo i drugo.

U obzir za objavljivanje dolaze samo radovi koji nisu prethodno objavljivani niti se nalaze u recenzijskom postupku za neki drugi časopis, a prihvaćaju se za objavljivanje nakon pozitivnog mišljenja Redakcijeskog odbora. Za objavljivanje je potrebno usaglasiti tekst sa redakcijsko-recenzentskim sugestijama.

Radovi se zaprimaju isključivo u elektronskom obliku na e-mal adresu: muzejsarajeva@bih.net.ba

Uputstva za autore se mogu preuzeti klikom na Upute autorima

Rok za dostavljanje radova je 1. februar 2023. godine.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA BROJ 10. ČASOPISA PRILOZI ZA PROUČAVANJE HISTORIJE SARAJEVA

ZABORAV UBIJA

ZABORAV UBIJA

U srijedu, 20. aprila 2022. godine, u 12 sati u Brusa bezistanu, depandansu JU Muzej Sarajeva,  upriličena je svečana primopredaja umjetničkog djela Andreja Đerkovića „Zaborav ubija.“

U povodu obilježavanja 30 godina od početka opsade Sarajeva (1992-2022), konceptualni rad sarajevskog umjetnika Andreja Đerkovića koji je izlagan u renomiranim evropskim galerijama i muzejima, poklonjen je Muzeju Sarajeva i naći će svoje mjesto u Antropološkoj zbirci Muzeja. Na kutiji cigareta kultne sarajevske Drine umjesto standardne tekstualne oznake “Pušenje ubija” nalazi se Đerkovićeva “Zaborav ubija”.

Rad koji je rađen u limitiranoj ediciji u suradnji sa Fabrikom duhana Sarajevo (FDS), potpisan je od strane autora i udruge “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, te numerisan od 001 do 800. Ovaj rad je posvećen onima koji misle, da pušenje ubija više no ljudski um, a i nama koji mislimo da oni tako ne misle.

Izložba dječijih likovnih radova “Djeca voljenom gradu”

Izložba dječijih likovnih radova "Djeca voljenom gradu"

06. 04. -15. 04. 2022.

Dana 06. aprila 2022. godine, u prostorijama Brusa bezistana otvorili smo izložbu najboljih likovnih radova učenica i učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, koju je Muzej Sarajeva organizirao u suradnji sa osnovnim školama Kantona Sarajevo, pod nazivom “Djeca voljenom gradu.”

Odlučili smo da upravo na današnji dan – 6. april – jedan od najbitnijih datuma u historiji našeg grada, poklonimo gradu ovu izložbu, a ovogodišnju čestitku uputimo kroz dječije viđenje bogatog kulturnog – historijskog naslijeđa ovog grada, što je bila i ovogodišnja tema – nematerijalno naslijeđe Sarajeva, predmeti od kulturno – historijskog značaja i historijske građevine Sarajeva.

Kulturno – historijsko naslijeđe jedna je od temeljnih kategorija na kojoj se gradi kulturni i nacionalni identitet, a svijest o prostoru i naslijeđu koje nas okružuje neophodno je razvijati od najranije dobi.

Izložba je zamišljena i kao podsticaj djecijem stvaralastvu i likovnom odgoju, te prepoznavanje talenata mladih, sto je presudno za njihov budući život i profesiju.

Na izložbi su predstavljeni najbolji likovni radovi učenika 18 osnovnih škola nasšg grada:

-OŠ Isak Samokovlija

-OŠ Vrhbosna

-OŠ Safet – beg Bašagić

-Treća osnovna škola

-Deseta osnovna škola

-OŠ Pofalići

-Maarif Schools of Sarajevo

-OŠ Malta

-OŠ Osman Nakaš

-OŠ Mustafa Busuladžić

-OŠ Mula Mustafa Bašeskija

-OŠ Hasan Kaimija

-OŠ Izet Šabić

-OŠ Zahid Baručija

-OŠ Hasan Kikić

-OŠ Musa Ćazim Ćatic

-OŠ Mirsad Prnjavorac

-School and school / Sarajevo – Stari Grad

28 likovnih radova, 37 učenica i učenika koji su (grupno i individualno) učestvovali na ovoj izložbi. Učesnicima izložbe podijeljene su i zahvalnice.

Na izložbi su govorili Alma Leka, direktorica Muzeja i Aida Šarac, historičarka umjetnosti i muzejska pedagoginja.

Izložba se može pogledati do 15. aprila 2022.

Izložba će biti otvorena od 06. do 15. aprila 2022. godine u Brusa bezistanu (depandans Muzeja Sarajeva) – Abadžiluk 10.

Izložba “SARAJEVO“

Izložba “SARAJEVO“

05.04.-18.04.2022.

Povodom 06. aprila Dana grada Sarajeva, i 30 godina od početka opsade Sarajeva, Muzej Sarajeva, će u utorak, 05. aprila 2022. godine u prostoru Općine Novi Grad otvoriti izložbu pod nazivom “SARAJEVO“.

Izložba obuhvata period od prahistorije do najnovijeg doba, a prikazuje ono što se manje zna o našem gradu. Život. Sarajevo je jedinstveno po susretu kultura i civilizacija, grad sa bogatom, burnom, ali i lijepom prošlošću.

Grad koji ima svoje stanovnike, svoje priče, svoju prošlost, ali i budućnost.

Izložba će biti postavljena u prostoru Općine Novi Grad Sarajevo, od 05. do 18. aprila 2022. godine. Ulaz na izložbu je slobodan.

Također, ulaz u depandanse Muzeja Sarajeva:

  • Muzej Jevreja BiH
  • Muzej Sarajevo 1878-1918
  • Brusa bezistan
  • Svrzina kuća
  • Despića kuća

će u srijedu 06. aprila 2022. godine u periodu od 10.00 do 16.00 sati biti slobodan za sve posjetioce.

SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU, 2. april 2022.

SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU, 2. april 2022.

Muzejska radionica u povodu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu održana je 01. aprila 2022. godine, u suradnji Servisnog centra Dajte nam šansu i Muzeja Sarajeva, u prostoru Brusa bezistana. Radionicu su vodili Aida Šarac, muzejska edukatolrica i Edo Mešić, muzejski pedagog.

Mjesec april posvećen je pružanju podrške i podizanju svijesti osoba s poremećajem iz spektra autizma i idealna prilika gdje svi možemo učiniti nešto dobro da povećamo vlastito razumijevanje i promovišemo dobrotu u društvu.

Glavna skupština UN-a odabrala je 2. april kao Svjetski dan autizma čime se želi skrenuti paznja javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života, te kojim se javnost upozorava na:

  • netoleranciju,
  • predrasude,
  • netrpeljivost,
  • neadekvatne socijalne usluge,
  • socijalnu isključenost

i na sve probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice.

Cilj obilježavanja ovog dana je prenijeti poruku o potrebi prebacivanja fokusa sa „svjesnosti“ na „prihvaćanje“ autizma te promicanja daljnjeg uključivanja u društvo.

Muzeji su institucije koje igraju važnu ulogu u društvu i njegovu razvoju komuniciranjem univerzalnih humanističkih vrijednosti, promoviranjem stvaranja inkluzivnog i tolerantnog društva.

Scroll to top
Digitalna pristupacnost