Journal

Prilozi 10 (2023)

Godisnjak korica

Riječ urednice

Zijad Halilović: Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima

Derviš Jasika: Nekropola stećaka Medvjedice

Moamer Šehović: Dezitijati i uspostava rimske vlasti

Amra Hadžihasanović: Moderni pristup konzervaciji i restauraciji slikanih slojeva islamskog sakralnog prostora i njegove konsekvence na primjeru Careve džamije u Sarajevu

Armin Šepić: Konzervatorsko – restauratorski tretman fasadnog platna kao interpretacija historijskog objekta (Sanacija fasade Jevjrejske opštine Sarajevo, 2021-2022)

Adnan Muftarević: Fotografije prvih zastupnika Bosne i Hercegovine u Osmanskom parlamentu 1876. iz albuma Sultan Abdulhamida II

Indira Kučuk-Sorguč: Prilog upoznavanju građanskih porodica Sarajeva: Kulturno-antropološka izložba “Građanska kultura Sarajeva”

Mirha Šabanović: Grafiti i murali kao dio kulturne baštine

Hamdija Dizdar: Affan Ramić iz Umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva

Zijad Šehić: Moriz Hoernes: Dinarska putovanja – Sarajevo podsjeća na mirnu austrijsku pokrajinu

Zijad Šehić: Bernard Wieman: Bosanski dnevnik jednog njemačkog putopisca

Mirha Šabanović: Stambeno – trgovačka zgrada Vakuf hadži Idriz

Indira Kučuk-Sorguč: U povodu jubileja: sto godina Narodnog pozorišta Sarajevo (1921-2021)

Hamdija Dizdar: Bosna i Hercegovina u umjetničkom opusu Tomislava Krizmana

Halima Husić: Muzej heroja oslobodilačkog rata – intervencija u sjećanju

Aida Sulejmanagić i Žanka Dodig: Osnivanje muzeja Treće gimnazije

Prilozi 8/9 (2020)

Riječ urednice

Moamer Šehović: Najveće neolitsko naselje na području Sarajeva

Zijad Halilović: Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovnog grada iznad sela Luka, Općina Ilijaš

Senad Kuč: Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, Općina Centar Sarajevo

Adnan Muftarević: Tragom dva sarajevska nišana

Ibrahim Krzović i Senella Krehić-Fočak: Zdravstvene prilike i zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini pred dolazak i na početku vladavine Austro-Ugarske monarhije

Zijad Šehić: Sarajevo u putopisnoj literaturi na njemačkom jeziku od 1878. do 1939.

Zijad Šehić: Šta su njemački učenici učili o Bosni i Hercegovini prije sto četrdeset i četiri godine?

Dario Vuger: Fotoamaterizam i grafika Tomislava Krizmana: fotografije Sarajeva?

Alma Leka: Neostvarene zamisli i inicijative o osnivanju muzeja u Bosni i Hercegovini do početka Drugog svjetskog rata

Lebiba Džeko: Sarajevo kroz objektiv Františeka Franje Topiča

Indira Kučuk-Sorguč: Antropologija u Muzeju Sarajeva

Mirha Šabanović: Savremena poslijeratna bosanskohercegovačka javna skulptura

Ajnija Omanić: O neostvarenoj želji Samuela Elazara o osnivanju muzeja zdravstvene kulture u Bosni i Hercegovini

Svetlana Bajić: Prilog etnološkim istraživanjima o Slovencima u Bosni i Hercegovini i Bosancima u Republici Sloveniji

Mustafa Arslanović: Marketing u muzeju – od predrasude do potrebe

Igor Radovanović: Sarajevski mostovi – svjedoci vremena

Žanka Dodig: Izložba jelovnika povodom jubileja hotela “EUROPE”/“EVROPA”

Amra Madžarević: Izložba “Sarajevo 1914–2014”

Aida Sulejmanagić: Prilozi za proučavanje historije Sarajeva (bibliografija)

Prilozi 7 (2010)

afagrfdgfdgdfg

Amra Madžarević: 60 godina Muzeja (grada) Sarajeva

Adnan Muftarević: The Brusa Bezistan

Amra Madžarević: Svrzo's House

Žanka Dodig Karaman: The Despica House

Žanka Dodig Karaman: Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine (Jevrejska zbirka)

Mirsad Avdić: Muzej Sarajevo 1878-1918

Amra Madžarević: Rad na stalnoj muzejskoj postavci Muzeja “Alija Izetbegović”

Adnan Muftarević: Arheološka zbirka Muzeja Sarajeva

Adnan Muftarević: Numizmatička zbirka Muzeja Sarajeva

Amra Madžarević: Orijentalna zbirka

Amra Madžarević: Etnološka zbirka

Mirsad Avdić: Zbirka Austro-Ugarskog perioda

Žanka Dodig Karaman: O zbirci Ištvana (Stjepana, Stefana) Meze (1877-1967)

Igor Radovanović: Zbirka dvadesetog vijeka

Hamdija Dizdar: Umjetnička zbirka

Igor Radovanović: Fototeka

Aida Sulejmanagić: Biblioteka i dokumentaciona služba Muzeja

Zdravka Grebo, Igor Radovanović: Popis svih uposlenika i članova upravnih odbora Muzeja

Žanka Dodig Karaman: Najznačajnije izložbe Muzeja grada Sarajeva / Muzeja Sarajeva od osnivanja do danas

Moamer Šehović: Poznati gosti Muzeja Sarajeva

Prilozi 6 (2008)

fgsdgstdhs

Adnan Muftarević: Tašlihan — Zaštitno arheološko istraživanje (2007.)

Mirsad Avdić: Harem džamije hadži Alije Kalina (nastavak zaštitnih istraživanja)

Mirha Šabanović: Nekropola stećaka Grad, Babin potok (Gospodarska jedinica Vučija Luka 12)

Semra Mahić: Tragom starijih datiranih sarajevskih nišana

Muamer Fazlić: Odbrana Sarajeva 1878. godine

Elvis Kondžić: Muzej “Alija Izetbegović” – Svjedočanstvo za budućnost

Zilha Mastalić: Uništavanje značajnih objekata u Sarajevu u vrijeme agresije 1992-1996.

Merisa Karović: Zločini na Markalama

Moamer Šehović: Stradanje Sarajeva (1992-1995) sa refleksijama na objekte obrazovanja i kulture

Edin Omerčić: Reintegracija Sarajeva

Žanka Dodig-Karaman: Muzeji bez zidova

Mario Kabiljo: Veliki “mali” ljudi

Mr. Smajo Halilović: Uloga historije i muzeologije u obrazovanju mladih

Nedim Mašić: Projekt potpune informatizacije muzeja

Selma Karačević-Kapić i Amra Čusto: Uz izložbu “Sarajevske fasade

Prilozi 5 (2008)

fdhgshsh

Dri. sci. Salmedin Mesihović: Prapovijesne i protohistorijske gradine Sarajeva; Značenje, istraženost i potencijali budućih istraživanja

Dr. sci. Adnan Busuladžić: Arheološka istraživanja u Kantonu Sarajevo u posljednjih 15 godina

Adnan Muftarević: Stanje istraženosti antičkog stakla na prostoru Bosne i Hercegovine

Mirsad Avdić: Urbana i industrijska arheologija

Dr. sci. Sabira Husedžinović: Metodološki pristup zaštiti i očuvanju arheoloških ostataka u urbanim cjelinama

Dr. sci. Galib Šljivo: Nemiri u Sarajevu 1814. godine

Mr. Smajo Halilović, Mr. Mustafa Dervišević: Sarajevo kao sjedište vjerskih i kulturno-obrazovnih institucija

Amra Madžarević: Stalna muzejska postavka u Brusa bezistanu

Žanka Dodig Karaman: Fenomen kolekcionarstva kroz priču o Istvan/Stjapnu, Stefanu/Mezo/1877 – 1967/

Mr. Smajo Halilović: 0 nekim aspektima obilježavanja historijskih događaja i ličnosti Sarajeva (u prošlosti i sadašnjosti)

Nedim Mašić: Virtualizacija i vizualizacija u muzejskoj djelatnosti

Žanka Dodig Karaman, Ajnija Omanić: Doprinos zdravstvenih radnika jevrejskog porijekla razvoju zdravstvene djelatnosti u Bosni i Hercegovini

Sejdalija Gušić: IN MEMORIAM – Mustafa (Halid) Dervišević 1952 – 2006

Žanka Dodig Karaman: IN MEMORIAM – Bajro Gec

Žanka Dodig Karaman: IN MEMORIAM – Ahmed Grebo

Prilozi 4 (1974)

shgdfhs

Ljubica Mladenović: Dvadeset pet godina Muzeja grada Sarajeva

Dr Borivoj Čović: Počeci naselja na Debelom brdu u Sarajevu

Ivana Bajo: Karta arheoloških nalazišta u okolini Sarajeva

Muhamed Hadžijahić: Razvoj ekonomskih, političkih i kulturnih centara u općini Hadžići od 1879. god.

Zorica Černjavski-Janjić: Sarajevske bašče i avlije

Ljubica Mladenović: Portreti starih sarajevskih građana

Todor Kruševac: Zavisni politički listovi

Risto Besarović: Muzički život u Sarajevu 1878— 1918.

Božo Madžar: Djelatnost mađarskog i austrijskog Trgovačkog muzeja u Sarajevu za vrijeme austrougarske uprave

Vasiljka Stojković: Radničko kulturno društvo »Proleter« do izbijanja I svjetskog rata

Tonči Grbelja: Prvomajske proslave u Sarajevu u vrijeme austrougarske uprave

Josip Lešić: Pozorišno Sarajevo (1918—1920)

Mira Miljanović: Oko pokretanja »Malih novina« za jugoslavensku decu

Dr Smail Tihić: Kataloški pregled spomen-obilježja na području grada Sarajeva od 1945. god. do danas

Vasiljka Stojković: In memoriam: Derviš Korkut

Juraj Najdhart: Arhitekt Dušan Grabrijan i njegov odnos prema gradu Sarajevu

Aleksandar Ljiljak: Jedno značajno ostvarenje

Mira Miljanović: Josip Lešić, Pozorišni život Sarajeva

Prilozi 3 (1970)

3

Grabrijan i Sarajevo 

Predgovor

Uvod — Grabrijan i njegov doprinos Sarajevu

Arh. Dušan Grabrijan u sjećanju svojih učenika

Hronološki pregled svih objavljenih radova

I — Arhitektura nadohvat ruke

Le Corbusier i Sarajevo

Turska kuća

Kultura teferiča

Arhitektura na dohvat čovječje ruke

Arhitektonski udio na izložbi »Bosansko selo

Pregled stare sarajevske arhitekture

I — Sarajevo se izgrađuje

Sarajevo se izgrađuje — nekoliko kritičko—polemičkih misli o urbanizaciji Sarajeva

Muslimanska groblja (pluća budućeg Sarajeva)

Građevna ideja —— GI (iz osvrta na arhitektonske izložbe arh. Juraja Neidhardta)

Proljetna izložba »Cvijete Zuzorić« — orijentacija jednog arhitekta

Trg i spomenik

Osvrt na natječaj za spomenik (na Trgu Oslobođenja)

Novi Tašlihan

Neboder — (Titova) — Baščaršija

Baščaršija — jedna nova alternativa

Slučaj šerijatske gimnazije

Urbanistička rješenja sarajevskih trgovaca

Od Doma tehničke radinosti do Doma umjetnosti

III — Primjena principa 

Najamna zgrada u Sarajevu

Porodična mala kuća

Le Corbusier pripovijeda kako je kao 18—godišnji mladić gradio kuću svojim roditeljima na Ženevskom jezeru

Radnička kuća — akutan problem Sarajeva -— primjena principa stare islamske arhitekture na modernu

Građevinski materijal

Za skeletnu, a protiv masivne konstrukcije

Princip obloge

Za horizontalni, a protiv vertikalnog prozora

Tražimo podesnu stambenu visinu

Dvoetažni stanovi u višespratnim zgradama

Elastična kuća

Avantura pokućstva

Tumač manje poznatih rijeći

Resumé

Prilozi 2 (1966)

2

Ahmet Grebo: NIKOLA POPOVIĆ (nekrolog)

Borivoj Čović: Novi podaci o praistorijskom naselju »Gradac« kod Kotorca

Alija Bejtić: Ali-pašina mahala u Sarajevu — Prilog izučavanju urbanističke i socijalne strukture grada

Alija Bejtić: Sijavuš-pašina daira — Prilog istoriji sarajevskih Jevreja

Derviš Korkut: Mestvičina »Ćefilema« iz 1841. godine

Mitar Papić: Staka Skenderova

Todor Kruševac: Afera s udžbenicima u srpskim školama 1865. g.

Muhamed Hadžijahić: Je li Sarajevo imalo svoju staru zastavu i grb

Todor Kruševac: Sopron u Bosni

Mitar Papić: Sarajevski Jevreji u našem kulturnom nasljeđu

Zorka Janjić: Stara vezena ornamentika u Sarajevu

Mara Harisijades: Nekoliko rukopisa prepisanih i iluminiranih u Sarajevu početkom XVIII vijeka

Hamdija Kapidžić: Kongres evropskih arheologa i antropologa u Sarajevu u avgustu 1894. g.

Ljubica Mladenović. Osvajanje Sarajeva 1878. g. u svjedočanstvima očevidaca

Miroslava Miljanavić: Krančevićevo saradništvo u redakciji sarajevske »Nade« u svjetlu prepiske sa Jakovom Čukom

Ilija Kecmanović: Veljko Petrović u Sarajevu

Smail Tihić: Jovan Bijelić u Sarajevu

Vasiljka Prelević: Borba radničke klase u Sarajevu i drugim mjestima u BiH protiv Uredbe o redu i radu i agitacija KPJ za izbore

Moni Finci: Borbe NOP odreda oko Sarajeva 1941. g.

Nikola Babić: Stalna izložba Muzeja revolucije BiH

Dragutin Bajo: Izložba o životu i djelu Petra Kočića

Slavko Mićanović: Vladimir Dedijer — Sarajevo 1914.

Risto Besarović: Slavko Mićanović — Sarajevski atentat

Prilozi 1 (1963)

Prilozi 1

ČLANCI:

Ahmed Grebo: Muzej grada Sarajeva od osnivanja do danas i njegovi perspektivni zadaci

Dr. Alojz Benac: Gradac Ilinjača kod Kotorca

Dr. Esad Pašalić: Područje današnjeg Sarajeva u rimsko doba

Dimitrije Sergejevski: Nalaz rimskog novca na Ilidži

Andrej Andrejević: Prilog proučavanju islamskih uticaja na umetnost XVI i XVII veka kod Srba u Sarajevu i Bosni

Zorka Janjić: Kozmetika u starom Sarajevu

Derviš M. Korkut: Orijentalni natpisi na predmetima etnografske zbirke Muzeja grada Sarajeva

Dr. Midhat Šamić: Sarajevo i život u njemu početkom XIX stoljeća prema zabilješkama nekih francuskih putnika

Dr. Hamdija Kapidžić: Sarajevo u avgustu 1878. godine

Ljubica Mladenović: Staro Sarajevo viđeno kroz beležnicu jednog slikara

Todor Kruševac: Osnivanje i prve godine »Bosanske vile«

Ljubica Mladenović: Počeci građanskog slikarstva u Bosni i Hercegovini

Dr. Ilija Kecmanović: O jednoj neobičnoj književnoj karijeri u Sarajevu od 1878. do 1919. godine

Dr. Dragoslav Ljubibratić: Sarajevski atentat i austrijska objava rata Srbiji

Risto Besarović: Marko Matković o kulturnom životu u Sarajevu između dva svjetska rata

Moni Finci: Prve akcije ustanika 1941. godine u okolini Sarajeva

Dipl. ing. arh. Alija Bejtić: Spomenička problematika stare sarajevske čaršije

OCJENE I PRIKAZI:

Milan Vasić: Hamdija Kreševljaković, Esnafi i obrti u starom Sarajevu

Todor Kruševac: Nikola Tršić, Sarajevski atentat u svjetlu bibliografskih podataka

Dr. Milorad Ekmečić: Todor Kruševac, Sarajevo pod austrougarskom upravom

Scroll to top
Digitalna pristupacnost