KATALOZI IZLOŽBI

IZ KOLEKCIJE STJEPANA/IŠTVANA MEZE

IZLOŽBA I KALENDAR

AUTOR: Žanka Karaman

Izdanje: Muzej Sarajeva, 2001.

UMJETNOST KNJIGE

IZLOŽBA I KATALOG

AUTORI: Dr. Ćazim Hadžimejlić, Amra Madžarević

Izdanje: Muzej Sarajeva, 2001.

DJEČIJI SVIJET SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTORI: Marica Filipović, Žanka Karaman

Izdanje: Muzej Sarajeva, 2.- 26. juni 2000.

QUIL-tovi

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR: Gordana Vilušić

Izdanje: Muzej Sarajeva, 2000.

TRADICIONALNO I SAVREMENO

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR: Svetlana Bajić

Organizatori izložbe: AiAsn-a BiH, Muzej Sarajeva, 2000.

IZ ATARSKOG DUĆANA SARAJEVSKE PORODICE PAPO

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR: Radmila Fabijanić

Izdanje: Muzej Sarajeva, juni/juli 1999.

MAKETE STAROG SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR: Bajro Gec

Izdanje: Muzej Sarajeva, 27. juli-27. august 1999.

MUZEJ GRADA POSLIJE SVEGA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR :  Više autora

Izdanje: Muzej Sarajeva, 27. juli-27. august 1999.

AUSTROUGARSKI PERIOD IZ ZBIRKE MUZEJA GRADA SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR:  Bajro Gec

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1998

MOSTOVI I ČESME SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR: Amra Madžarević

Izdanje: Muzeja grada Sarajeva, 1998.

CRTEŽ I GRAFIKA IZ FUNDUSA MUZEJA GRADA SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Mehmed Klepo

Izdanje: Muzeja grada Sarajeva, 1992.

STARI SARAJEVSKI DEFTERI

IZLOŽBA I KATALOG

AUTORI IZLOŽBE:  Divčić Marija, Grbelja Tonči, Gušić Sejdalija, Jovanović Momir, Niškanović Vilma

Izdanje: Muzej grada Sarajeva, Istorijski arhiv Sarajevo, Muzej revolucije BiH, 1991.

ČETRDEST GODINA MUZEJA GRADA SARAJEVA

IZ ZBIRKI MUZEJA

KATALOG

AUTORI:  Bajro Gec, Ivana Bajo, Nenad Filipović, Vilma Niškanović, Vedrana Gotovac, Mehmed Klepo, Branko Kolaković

Izdanje Muzeja gradaSarajeva, 1989.

ČETRDEST GODINA MUZEJA GRADA SARAJEVA

IZ ZBIRKI MUZEJA

KATALOG

AUTORI:  Bajro Gec, Ivana Bajo, Nenad Filipović, Vilma Niškanović, Vedrana Gotovac, Mehmed Klepo, Branko Kolaković

Izdanje Muzeja gradaSarajeva, 1989.

100 GODINA GRADSKOG SAOBRAČAJA U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Ljiljana Hadžistević

Izdanje Muzeja grada Sarajeva,  1987.

PRIBOR ZA KAFU I PUŠENJE U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Branko Kolaković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1987.

SINAGOGE U BOSNI I HERCEGOVINI

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Vedrana Gotovac

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1987.

ŽENSKA NOŠNJA I NAKIT XIX VIJEKA U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Vilma Niškanović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1987.

IZLOŽBA DIJELA IZ UMJETNIČKE ZBIRKE MUZEJA GRADA SARAJEVA OTKUPLJENIH U PERIODU 1980-1986

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Mehmed Klepo

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, Radnički univerzitet “ĐuroĐaković”, oktobar 1986.

RIZNICA STARE SRPSKOPRAVOSLAVNE CRKVE U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTORI IZLOŽBE:  Ivana Bajo, Svetlana Rakić, Nenad Filipović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1986.

KALMI BARUH

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Vedrana Gotovac

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1985.

SARAJEVO U DJELIMA LIKOVNIH UMJETNIKA

IZLOŽBA I KATALOG

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, Radnički univerzitet “Đuro Đaković”, oktobar 1985.

TUGRE I PENČE

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Nenad Filipović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1985.

SARAJEVO KROZ UMJETNIČKI PEJSAŽ

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Mehmed Klepo

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1984.

ARHITEKTURA STAROG SARAJEVA NA UMJETNIČKIM SLIKAMA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Mehmed Klepo

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1982.

KULINARSTVO U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Muniba Spaho

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1982.

PRVOMAJSKE PROSLAVE U SARAJEVU ZA VRIJEME AUSTRO-UGARSKE UPRAVE

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Branko Kolaković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

ZANATI I TRGOVINE STAROG SARAJEVA U UMJETNIČKIM SLIKAMA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Ivana Bajo

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

BEZISTANI I HANOVI U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Muniba Spaho

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

KAZASKI ZANAT U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Muniba Spaho

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

KERAMIKA U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Ivana Bajo

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

PRIBOR ZA KAFU I PUŠENJE U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE:  Branko Kolaković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1981.

ŽENSKA NOŠNJA 19 VIJEKA U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR IZLOŽBE: Vilma Niškanović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1980.

KALIGRAFIJA ORJENTALNIH RUKOPISA I NATPISA U SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

ORGANIZATOR IZLOŽBE: Vasiljka Stojković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1979.

SARAJEVSKI KRAJ U RIMSKO DOBA

IZLOŽBA I KATALOG

ORGANIZATOR IZLOŽBE:  Vasiljka Stojković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1979.

SARAJEVSKI GRAĐANI U DJELIMA LIKOVNIH UMJETNIKA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, R.U. “ĐURO ĐAKOVIĆ”oktobar 1978.

AKVARELI STAROG SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1976.

VODIČ KROZ MUZEJ GRADA SARAJEVA

AUTORI: Arheološki dio: Ivana Bajo, Turski period: Zorica Černjavski, Radnički pokret: Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja gradaSarajeva, 1976.

VODIČ KROZ MUZEJ MLADE BOSNE I GAVRILA PRINCIPA

AUTOR: Vasiljka Stojković

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1976.

VODIČ KROZ SVRZINU KUĆU

AUTOR: Zorica Černjavski

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, 1976.

KAKO SU SE SAMI NASLIKALI

AUTOPORTRETI SARAJEVSKIH SLIKARA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva,  1975.

SARAJEVO U DJELIMA LIKOVNIH UMJETNIKA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, septembar 1975.

STAMBENA KULTURA STAROG SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  Zorica Janjić-Černjavski

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, juli 1975.

SLIKARI _ AMATERI SARAJEVA

ŽIRI ZA IZBOR RADOVA:

Ibrahim Ljubović, slikar

Borislav Mihačević, prof. Istorije umjetnosti

Ljubica Mladenović

KATALOG: LjubicaMladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, decembar 1971. – februar 1972.

SARAJEVO U UMJETNIČKIM PEJZAŽIMA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Ljubica Mladenović

Izdanje Turistički savez Sarajeva, 15-23. maj 1971.

SATOVI U PROŠLOSTI SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Zorica Janjić-Černjavski

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, decembar 1970.

DJEČIJE IGRAČKE U SARAJEVU I OKOLINI

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Zorica Janjić-Černjavski

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, decembar 1969.

SARAJEVO KROZ UMJETNIČKI PEJSAŽ

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, juli 1969.

SEOSKI RUČNI RADOVI IZ OKOLINE SARAJEVA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  ZoricaJanjić

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, novembar  1965.

ŽENSKI RUČNI RADOVI U STAROM SARAJEVU

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR  Zorica Janjić

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, april 1964.

KAKO SU SE SAMI NASLIKALI

AUTOPORTRETI SARAJEVSKIH SLIKARA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, april 1963.

KARIKATURE SIME DRASKOVIĆA

IZLOŽBA I KATALOG

AUTOR Ljubica Mladenović

Izdanje Muzeja grada Sarajeva, januar 1961.

Scroll to top
Digitalna pristupacnost