Zbirka XX stoljeća

Po vremenu nastanka i svom sadržaju ovo je najmlađa zbirka u fundusu Muzeja Sarajeva. Sastoji se iz tri cjeline koje su određene vremenski i temarski. Prva je radnički pokret, druga je NOB i treća period socijalističke izgradnje.

Predmeti koji su pohranjeni u muzejskoj zbirci su različiti po svojoj funkciji, obliku i istorijskoj vrijednosti. Muzejski fundus ove zbirke čine dokumenti, fotografije, kjnige, etnografski predmeti i slično. Uz biblioteku, koja sadrži određen broj stručnih izdanja, zbirka predstavlja značajan izvor informacija.
Kulturno-istorijska vrijednost ove zbirke je velika jer istorijskim obilježjem i autentičnošću pomaže istraživanju i saznanju o prošlosti Sarajeva. Svojom kompletnošću obuhvata mnoge segmente života u periodu cijelog dvadesetog vijeka.
Obzirom na period opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine i nadalje, ovu zbirku treba popuniti novim eksponatima i iznova valorizirati.

Scroll to top
Digitalna pristupacnost