Antropološka zbirka

Antropologija je nauka koja u Bosni i Hercegovini nije još dobila univerzitetski status, ali zato jeste muzeološki.

JU Muzej Sarajeva je prva i jedina muzejska ustanova od društvenog značaja u našoj državi koja je zaposlila stručno lice da osnuje i vodi Antropološku zbirku, proučava kulturnu i povijesnu sliku stanovništva Sarajeva kroz prizmu ove holističke znanosti i prezentira rezultate svoga proučavanja. 

U savremenim muzejskim institucijama u razvijenom svijetu, antropološke izložbe su dokaz otvorenosti, multidisciplinarnosti i interaktivnosti između struke i publike, kao i dijaloga povijesti sa stvarnošću. Globalni procesi unaprijeđenja struke, ali i proučavanja čovjeka i njegove prirode, materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, dostupni su danas na svim meridijanima.

Možemo istaći da je Muzej Sarajeva pionir u pokretanju muzejske antropologije u Bosni i Hercegovini, nadasve sa cjelovitog terensko-sakupljačkog, naučno-istraživačkog, kustosko-zaštitničkog i medijsko-prezentacijskog aspekta.

Antropološka zbirka je najmlađa zbirka Muzeja Sarajeva. Prvi predmet je upisan 2018. godine.

Prvi koraci koji su napravljeni da bi ova institucija formirala Antropološku zbirku i odgovorila muzeološkim standardima i normativima struke prema kojima je muzejska zbirka osnovna forma organizacije muzejskih predmeta, jeste sakupljanje muzejske građe koju čine i antropoloških predmeti, ali i nematerijalna građa.

Predmeti koji su ušli u Antropološku zbirku nabavljeni su kupovinom, donacijama i arheološkim iskopavanjima. Najveći dio predmeta su arheološki artefakti iskapani u novijim arheološkim istraživanjima na tlu Sarajeva i okolice.

Svaki predmet je obrađen primjenom savremenih naučnih metoda koje obuhvataju:

  1. a) identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju;
  2. b) analizu i opis;
  3. c) vrednovanje i interpretaciju;
  4. d) proučavanje;
  5. e) dokumentiranje

Zbirka se osim arheoloških predmeta sastoji i od drugih artefakata etnografskog i multimedijalnog sadržaja, od reprinta starih novina, časopisa, fotografija o ličnostima naučnog, kulturnog i društvenog života Bosne i Hercegovine od 30-ih godina prošloga stoljeća do danas, rijetke zapise, pisana svjedočanstva, video i magnetofonske trake, lične nagrade i trofeje, unikatne modne predmete, porodične portrete, novčiće i dr.

Zbirka broji oko 300 predmeta čija je specifičnost u tome da svaki predmet ima specifičnu vrijednost kao narativ za proučavanje kontinuiteta razvitka ljudske zajednice na ovom području, za priču o karakterističnim modelima življenja ranijih generacija i kulturnom naslijeđu koje oblikuje njihov identitet.

Muzejski antropolozi se u današnjici više bave proučavanjem nematerijalne kulture, naglašavajući aspekte svakodnevnog života različitih kultura iz ugla pripadnika tih naroda, tako i vlastitih zajednica.

Kustos antropolog u Muzeju Sarajeva istražuje porijeklo i kretanje stanovništva Sarajeva i prezentira rezultate svoga rada na materijalnoj i duhovnoj kulturi glavnoga grada Bosne i Hercegovine kroz stalne i povremene izložbene postavke.

Prva antropološka izložba Muzeja Sarajeva otvorena je 17. januara 2019. godine pod nazivom „Sarajke na platnima bh. slikara“ kustosice antropologinje Indire Kučuk Sorguč koja je na jedinstven način prikazala duh epohe i građanske kulture vidljiv na portretima slavnih umjetnika iz bogatog fundusa Muzeja Sarajeva.

 

 

Scroll to top
Digitalna pristupacnost