Zbirka pomoćnih predmeta

Najvrijedniji eksponati ove zbirke su makete, u prvom redu maketa zanatskog i trgovačkog dijela starog Sarajeva sa najznačajnijim kulturnim spomenicima izgrađenim tokom XV i XVI st.

Ova zbirka čiji predmeti su nezaobilazan dio svih muzejskih postavki obuhvata: makete, kopije pojedinih predmeta, faksimile dokumenata, razne planove i grafikone. Najvrijedniji eksponati ove zbirke su makete, u prvom redu maketa zanatskog i trgovačkog dijela starog Sarajeva sa najznačajnijim kulturnim spomenicima izgrađenim tokom XV i XVI st. Sastavni je dio stalne postavke depadansa Brusa bezistan. Među predmetima ove zbirke su i karte. Najbrojnije su kopije raznih predmeta iz Arheološke i Etnografske zbirke. U Arheološkoj zbirci to su uglavnom gipsani odlivci predmeta, dok su u Etnografskoj zbirci kopije rađene od materijala sličnih orginalu: koža, vuna, tkanina i dr. Ova zbirka ima više od 200 eksponata koji dopunjavaju i obogaćuju stalne postavke Muzeja Sarajeva.

Scroll to top
Digitalna pristupacnost