UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Igor Radovanović

v.d. direktor JU Muzej Sarajeva
igor.radovanovic@muzejsarajeva.ba

Amir Hadžić

Viši referent za računovodstvo
amir.hadzic@muzejsarajeva.ba

VODITELJI ZBIRKI

Žanka Dodig

Voditelj Zbirke Stjepana Meze
Muzejski savjetnik
zanka.dodig@muzejsarajeva.ba

Amra Madžarević

Voditelj Etnološke i Orijentalne zbirke
Muzejski savjetnik
amra.madzarevic@muzejsarajeva.ba

Adnan Muftarević

Voditelj Arheološke zbirke /prahistorija, antika i srednji vijek/, Numizmatičke kolekcije i Kolekcije starog oružja
Muzejski savjetnik
adnan.muftarevic@muzejsarajeva.ba

Mirsad Avdić

Voditelj Austrougarske zbirke, Arheološke zbirke/ osmanski period i urbana arheologija
Muzejski savjetnik
mirsad.avdic@muzejsarajeva.ba

Igor Radovanović

Voditelj Zbirke XX stoljeća i Zbirke fotografija
Viši kustos
igor.radovanovic@muzejsarajeva.ba

Moamer Šehović

Voditelj Zbirke starih zanata
Viši Kustos
moamer.sehovic@muzejsarajeva.ba

Hamdija Dizdar

Voditelj Umjetničke zbirke
Kustos
dizdar.hamdija@gmail.com

Indira Kučuk - Sorguč

Voditelj Antropološke zbirke i Zbirke legata
Kustos
ikucuksorguc@gmail.com

Goran Grebo

Voditelj Zbirke za književnost, pozorišnu i muzičku umjetnost
Kustos-pedagog
grebog@live.com

Edin Veletovac

Voditelj Jevrejske zbirke
Kustos

VODITELJI ODJELA

ODJEL DOKUMENTACIJE

Aida Sulejmanagić

Muzejski dokumentarista Voditelj odjela dokumentacije
Viši muzejski arhitekt
aida.sulejmanagic@muzejsarajeva.ba

ODJEL MUZEJSKIH PEDAGOGA

Muamer Fazlić

Muzejski pedagog

Senad Kuč

Muzejski pedagog

Goran Grebo

Muzejski pedagog

Mustafa Arslanović

Muzejski pedagog

Senada Ahmić

Muzejski pedagog

VODIČKA SLUŽBA

Velena Gašić

Vodič

ODJEL ZAŠTITE GRAĐE

Murat Kurtović

Viši konzervator
murat.kurtovic@muzejsarajeva.ba

Aida Kereš

Viši preparator za tekstil
aida.causevic@muzejsarajeva.ba

TEHNIČKA SLUŽBA

Mina Nuhanović

Manipulant

SPREMAČICE

Mediha Trebinjac

Spremačica
Scroll to top
Digitalna pristupacnost