Digitalna zbirka fotografija Nusreta Halačevića

Digitalna zbirka fotografija Nusreta Halačevića rezultat je projekta Sarajevo između dva svjetska rata kroz muzejsku zbirku digitaliziranih fotografija Nusreta Halačevića, proizašlog iz znatiželje i istraživanja kulturne baštine i historijskog naslijeđa grada Sarajeva.

O Nusretu Halačeviću

Muzej Sarajeva unutar Zbirke fotografija baštini fotografije Sarajeva između dva svjetska rata, napravljene rukom majstora fotografije Nusreta Halačevića. Nusret Halačević (Sarajevo, 1908-1979),  prvi diplomirani sarajevski fotograf, učitelj svoga zanata i hroničar grada Sarajeva kroz fotografije dokumentovao je grad Sarajevo i sve što se dešavalo u Sarajevu između Prvog i Drugog svjetskog rata i poslije. 

O digitalnoj zbirci

Digitalna zbirka fotografija Nusreta Halačevića prikazuje ukupno 107 fotografija Sarajeva, koje obuhvataju vremensko razdoblje između dva svjetska rata. Fotografije su digitalizirane te prikazane u originalnom obliku i stanju, uz opis fotografije, dimenziju, tehniku i inventarni broj, što je preuzeto iz inventarne knjige Muzeja Sarajeva. Precizni podaci o godini nastanka fotografija nedostaju. Sve fotografije su kvadratnog i izrezbarenog izgleda te na poleđini nose pečat „Autorsko pravo Foto N. Halačević Sarajevo“, koji sa sigurnošću tvrdi da su fotografije djelo fotografa Nusreta Halačevića.

Fotografije kao objekt materijalne kulture raritet su neprocjenjive vrijednosti za grad Sarajevo u vidu svjedočanstva postojanja u prošlosti, kao i očuvanja nematerijalne kulturne baštine pretočene kroz fotografije koje prikazuju staru sarajevsku tradiciju, arhitekturu, običaje, vjeru, nošnje, zanate te fotografije života i razvoja Sarajeva kroz prizore sarajevske svakodnevnice.

Temeljni cilj digitalizacije fotografija Nusreta Halačevića je zaštita i promocija tradicije i kulture Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine iz svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, što ujedno ima za cilj promociju grada Sarajeva kao turističke destinacije i kulturno historijskog turizma putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u digitalnom okruženju.

 

Autor digitalne zbirke: Anida Ibričić                                                                        

 Projekat podržan od strane:

logo muzej sarajeva

Opis fotografije: Snimak Vijećnice sa strane Alifakovca. U prvom planu je Šeher-Ćehajina ćuprija. Vide se zgrade na početku Tabaka.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7083

Opis fotografije: Snimak enterijera Begove džamije. Vide se mihrab, mimber i mafile. Snimljena je dekoracija do nivoa prozora. Vide se dva kestena.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6832

Opis fotografije: Snimak Obale kod Vijećnice. Iza Vijećnice se vidi početak Nadmlina. Vidi se dio i druge strane Obale. U pozadini je Jajce kasarna.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6871

Opis fotografije: Snimak sa početka Alifakovca. U prvom planu je stara bosanska kuća do Hadžijske džamije čiji se dio vidi. Vidi se i stara bosanska kuća sa druge strane ulice. U pozadini je Inat kuća i Vijećnica.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6903

Opis fotografije: Snimak enterijera Begove džamije. Vide se mihrab, mimber i mafile. Vide se dva velika stalaktita, a između njih u poljima ispisane izreke iz Kur´ana. U ovom prostoru prozori su na dva nivoa.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6907

Opis fotografije: Snimak djevojke u svilenoj anteriji sa zlatovezom. Pojas je od tkanine sa metalnim aplikacijama. Sa jedne strane je niski rezbareni stočić mjestimično ukrašen sedefnim rozetama izvedenim u tehnici inkrustacije na kome je pribor za kafu, a sa druge strane je mangala.


Dimenzija:
9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6910

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije kod Sebilja. Vidi se donji dio Sebilja uz kojeg sjedi prodavač sijena koje je u sanducima. U prvom planu je stari musliman u anteriji i sa ahmedijom na glavi. U pozadini se vidi dio zgrade u kojoj je prodavnica “Bata”.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6914

Opis fotografije: Dio čaršije do Begove džamije sa padinama Trebevića u pozadini. Veliki harem džamije je skoro potpuno zaklonjen. Vidi se kupola i munara.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
snimak za kliše

Inventarni broj fotografije: 6915

Opis fotografije: Snimak crkve sv. Ante Padovanskog u ulici Nurije Pozderca. Prva crkva koja je bila župna crkva izgrađena je 1882. godine. Crkva sa današnjim izgledom izgrađena je 1913. godine. Samostan koji se djelimično vidi je izgrađen 1894. godine. Na snimku se vidi tarabom ograđen prostor iza apside.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6957

Opis fotografije: Snimak dijela Obale od početka Nadmlina do prvih kuća u Tabacima. U prvom planu je Vijećnica i Beledija. Panorama Vratnika, Žuta tabija i Jajce kasarna su u pozadini. Dole desno piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7067

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale i Bijele tabije. Vidi se i put za Vasin Han. U desnom donjem uglu piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6930

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale i Bijele tabije. Vidi se put za Vasin Han i tunel na tom putu.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6931

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale i Bijele tabije. Vidi se put prema Vasinom Hanu i tunel na putu.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6932

Opis fotografije: Snimak iz dvorišta Begove džamije. Vidi se šadrvan i dio drvene ograde i konstrukcije. Snimljen je harem džamije, a vide se manje kupole. Gore lijevo je napisano SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6943

Opis fotografije: Snimak unutrašnje galerije u Vijećnici, stepeništa koje vodi na galeriju i lukova u auli. Gore desno piše tamnim slovima SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6953

Opis fotografije: Snimak sa Marindvora. Vidi se zgrada nekadašnjeg hotela “Rojal” i Halidovog dvora. U prvom planu su žene muslimanke u feredžama.


Dimenzija:
9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6959

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije kod Sebilja. U prvom planu je žena u feredži sa ćilimom prebačenim preko ramena. Pored Sebilja stoji muškarac čija je roba u zatvorenim sepetima. Naprijed je prodavač uz tezgu ali se na snimku ne vidi kakvu robu prodaje.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6985

Opis fotografije: Snimak dijela groblja uz Sinanovu tekiju. U prvom planu je turbe sa dva sarkofaga u vidu sanduka. Okolo su nišani. Desno se vidi dio tekije, a u pozadini kuće. 

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7032

Opis fotografije: Snimak napravljen kod gradnje Tehničke škole. Vide se skele od greda prema kasarni. Na snimku je prizemna kuća koja i danas postoji.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 6958

Opis fotografije: Snimak panorame sjeveroistočnog i padinskog dijela grada. Vidi se Jajce kasarna i bolnica u Podhrastovima. U prvom planu su stare bosanske kuće.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7044

Opis fotografije: Snimak centralnog dijela Begove džamije. Vidi se mihrab i mimber. Snimljeni su stalaktiti manji i veći u potkupolnom prostoru. U potkupolnom prostoru su i izreke iz Kur'ana u ortogonalnim poljima, a natpis je i u pravougaonom polju desno. Vide se i dva velika lustera.

Dimenzija:
9X12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7066

Opis fotografije: Snimak žene u anteriji od svijetle svile ukrašenoj zlatovezom. Košulja je bogato ukrašena zlatovezom. Pojas je od kože ili tkanine sa metalnim aplikacijama. Desno od žene je mangala ukrašena stilizovanim floralnim motivima izvedenim u tehnici iskucavanja, graviranja i probijanja, a lijevo visoki peškun sa motivima u tehnici rezbarenja i intarzije na kome je pribor za kafu.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7070

Opis fotografije: Snimak djevojke u svilenoj anteriji ukrašenoj zlatovezom. Djevojka nosi pojas od tkanine ili kože sa metalnim aplikacijama. Pafte su na pojasu okrugle. Košulja je ukrašena vezom. Sa desne strane je visoki, a sa lijeve strane niži peškun. Oba su ukrašena na isti način duborezom sa rozetama izvedenim u tehnici intarzije. Na višem peškunu je pribor za kafu.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7069

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije. Vide se dućani sa raznovrsnom robom, a u prvom planu piljara. Na desnoj strani je sprat kavane “Sebilj”. U pozadini se vidi dio Sebilja i zgrade u kojoj je prodavnica “Bata”. Gore lijevo piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7084

Opis fotografije: Snimak Obale između Tabaka i Vijećnice. Iza kuća u Tabacima vidi se Beledija. Kod Vijećnice su dva tramvaja. Vidi se Šeher-Ćehajina ćuprija i početak Nadmlina kao i Jajce kasarna.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7091

Opis fotografije: Snimak dvije žene u anterijama napravljen u ateljeu. Jedna je u anteriji sa zlatovezom i pojasom sa metalnim aplikacijama, a druga je u anteriji od brokata sa pojasom od tkanine sa badem paftama. Uz njih su viši i niži peškun ukrašeni duborezom i sedefnim intarzijama. Na višem peškunu je pribor za kafu.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7111

Opis fotografije: Snimak žene u svilenoj anteriji ukrašenoj zlatovezom. Pojas je sa metalnim aplikacijama. Lijevo je peškun viši na kome je pribor za kafu, a desno niski. Oba su ukrašena duborezom i sedefnim intarzijama.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7112

Opis fotografije: Snimak žene u svilenoj anteriji ukrašenoj zlatovezom. Košulja je također ukrašena zlatovezom. Pojas je od tkanine ili kože sa metalnim aplikacijama. Sa desne strane žene je visoki peškun ukrašen drvorezbarenim motivima i rozetama od sedefa. Na njemu je pribor za kafu. Sa lijeve strane je mangala ukrašena ornamentima rađenim u tehnici graviranja i proboja.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7145

Opis fotografije: Snimak žene u anteriji od svijetle svile ukrašenoj zlatovezom. Košulja je također ukrašena zlatovezom. Pojas je sa metalnim aplikacijama. S jedne strane je peškun izrađen u tehnici duboreza i intarzije na kome je pribor za kafu, a sa druge strane je mangala ukrašena stiliziranim floralnim motivima u tehnici graviranja i proboja.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7185

Opis fotografije: Snimak Obale od Despića kuće do Vijećnice. Vide se platani u dvorištu Despića kuće koji je zaklanjaju, zgrada u kojoj je danas Principov muzej i Vijećnica. U pozadini je panorama Vratnika i Jajce kasarna.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7166

Opis fotografije: Snimak groblja uz Sinanovu tekiju. U prvom planu su nišani u slobodnom prostoru, iza njih se vidi turbe i fasada tekije prema dvorištu. U pozadini su padinska naselja na južnoj strani.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7174

Opis fotografije: Snimak Begove džamije napravljen sa sjeveroistoka. Vide se kupole, munara, dio harema i abdesthana prema Velikim Mudželetima. Snimljena je i Sahat kula. U pozadini je panorama Trebevića. Gore lijevo je napisano SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7179

Opis fotografije: Snimak muškarca u tamnim čakširama i jeleku ukrašenim terzijskim vezom i prugastoj košulji. Oko pasa je prugasti bensilah. Muškarac sjedi na niskom peškunu ukrašenom identično kao i veliki stiliziranim floralnim motivima rađenim u duborezu i sedefnim rozetama. Na peškunu je pribor za kafu. Lijevo je mangala sa graviranim ornamentima i motivima rađenim u tehnici proboja.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7191

Opis fotografije: Snimak Obale Između Radićeve ulice i Narodnog kazališta. Vide se Sudska palata završena 1914. godine po projektu Hansa Ghlasela i Alfreda Kraupa iz Beča i Direkcija pošta završena 1913. godine po projektu Karla Paržika, a djelimično se vidi i Društveni dom, danas Narodno kazalište, završen 1899. godine po projektu Karla Paržika. Dole lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7203

Opis fotografije: Snimak žene u svilenoj arteriji ukrašenoj zlatovezom. Pojas je sa metalnim aplikacijama. Sa lijeve strane je veći peškun sa priborom za kafu, a sa desne manji, oba ukrašena duborezom.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7248

Opis fotografije: Snimak muškarca odjevenog u tamne čakšire i jelek, bijelu košulju i sa kariranim bensilahom. Sa lijeve strane je visoki peškun ukrašen motivima u duborezu. Na njemu je pribor za kafu. Desno je paravan ukrašen stiliziranim cvjetnim motivom.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7249

Opis fotografije: Snimak panorame između Jajce kasarne i Bijele tabije. Vide se Jajce kasarna, džamija i Bijela tabija kao i put i tunel na putu prema Vasinom Hanu.

Dimenzija: 10×15 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7250

Opis fotografije: Snimak iz Velikog Ćurčiluka od ulice Kazazi prema Begovoj džamiji. Džamija je zaklonjena drvećem.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7251

Opis fotografije: Snimak dijela galerije u Vijećnici. Vide se stubovi sa ukrašenim kapitelima i platformama, dekoracija u potkupolnom prostoru, kao i dekoracija u auli. Dole lijevo svijetlim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7281

Opis fotografije: Snimak dvije djevojke u svilenim anterijama ukrašenim zlatovezom. Bluze su također ukrašene zlatovezom. Kod jedne je pojas od jetilenske tkanine sa bedem paftama a kod druge je sa trodijelnim paftama ukrašenim metalnim aplikacijama. Na jednoj strani je visoki peškun sa priborom za kafu, a na drugoj mangala.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7332

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije sa trafikom i sebiljem. Vide se dućani sa jedne i druge strane trga. U pozadini su padinska naselja na Trebeviću. Gore lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7302

Opis fotografije: Snimak Vijećnice napravljen sa Obale Pariške kasarne. Vidi se djelimično početak Nadmlina i Žuta tabija.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7339

Opis fotografije: Snimak trga Baščaršije sa sebiljem. Vide se dućani u blizini kafane “Sebilj” i “Orijent”. Ispred zgrade u kojoj je prodavnica obuće “Bata” je zgrada koja je kasnije srušena. Na početku Kovača je iznad dućana transparent sa pozivom na Gajretov teferič. Gore lijevo je crnim slovima napisano – SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12 cm 

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7347

Opis fotografije: Snimak iz ulice Vase Miskina napravljen od Slatkog ćošeta prema Katedrali. U prvom planu se vidi firma slastičarna “Ramiz”, a na ulici više žena u zarovima.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7348

Opis fotografije: Snimak dvojice hodža u haremu neke džamije pored dva labuda koji su prekriveni ćefinom sa izvezenim izrekama iz Kur'ana na onom dijelu gdje je glava.

Dimenzija: 9×12 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7354

Opis fotografije: Snimak napravljen prilikom jedne dženaze na području čaršije, mada se tačna lokacija na snimku ne može odrediti. Pogrebna povorka u čijem se središtu vidi tabut prolazi ulicom sa čije su i jedne i druge strane dućani sa raznovrsnom robom. Vidi se firma dućana Asima Ekmečića.

Dimenzija: 9×12 cm; 13×18 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7411

Opis fotografije: Snimak žene muslimanke u zaru od kariranog platna. Napravljen je uz neko groblje na periferiji, ali se po snimku ne može zaključiti o kojem se radi. Ograđeno je tarabom. Vidi se iza glave žene samo jedan nišan pošto je tlo zaraslo u gustu travu.

Dimenzija: 13×18 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7442

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije kod kafane “Sebilj”. U prvom planu su dva muslimana u crnim čakširama i jelecima i bijelim košuljama. Muškarac snimljen s leđa ima na glavi končanu pletenu kapicu, a u lijevoj ruci drži suncobran. On je prodavač jaja. Drugi ima na glavi fes i do njega bijelu ahmediju. U pozadini se vidi tezga na kojoj su kačice sa kajmakom.

Dimenzija: 13×18 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7516

Opis fotografije: Snimak panorame sjevernog dijela grada sa Alifakovca. U prvom planu su nišani i turbeta. U pozadini turbeta se vidi panorama Nadmlina i Vratnika. Najbolje se vidi dio grada dijagonalno od Vijećnice prema Humu.

Dimenzija: 6×9; 9×12; 13×18 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7532

Opis fotografije: Snimak mjesta na čaršiji na kome su se prodavali vezovi. Vezovi su bili na tlu i na stolu. Vidi se grupa žena u prugastim i tamnim zarovima.

Dimenzija: 13×18 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7549

Opis fotografije: Snimak kuće Mustaj paše Babića izgrađene polovinom XIX st. Na uglu se vidi bife Kobilja, a do njega kafana Selima Hanjalića. Gore se djelimično vidi zgrada Gajretovog hanikata.

Dimenzija: 9×12; 13x18cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7627

Opis fotografije: Snimak Evangelističke crkve na Obali Otokara Keršovanija u kojoj je danas Likovna akademija. Crkva je izgrađena i posvećena 19. XI 1899. godine. Opština je bila osnovana 1893. godine.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7891

Opis fotografije: Snimak sa Bembaše između Hadži-Šabanove kafane i Vijećnice. Kafana je bila do drvenog mosta koji je spajao Bembašu sa Babića baštom, a vidi se na snimku. Vide se i zgrade koje su srušene. U pozadini je panorama južnog dijela grada.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7896

Opis fotografije: Snimak iz Kočićeve ulice između Kovača i Vijećnice. Vidi se kuća koja je bila pred prodavnicom “Borovo” i niz dućana uz Čekrekčijinu džamiju.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7908

Opis fotografije: Snimak prodaje vezova na trgu Baščaršije uz Kočićevu ulicu. U pozadini se vidi trafika. Vezovi su na tlu i na tezgi.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7912

Opis fotografije: Snimak aule i dijela galerije u Vijećnici. Napravljen je u dijelu aule kod stepeništa koje vodi na galeriju tako da se na galeriji vidi prostor u kome su bile prostorije Akademije nauka.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7916

Opis fotografije: Snimak grupe žena sa sela na čaršiji. Dvije su žene u prvom planu snimljene do pojasa. Nosile su bijele košulje i vezene jeleke. Jedna je imala na glavi nisku novčića, a druga cvjetni ukras.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7932

Opis fotografije: Snimak čaršije i sjevernih dijelova grada sa Alifakovca. U prvom planu su kuća uz Hadžijsku džamiju, Inat kuća i Vijećnica.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7950

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale koja se razvila iza 1878. godine i Bijele tabije. Vidi se put i tunel rađeni 1880-1888. godine. Put ide do Kozije ćuprije iz XVI st.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7952

Opis fotografije: Snimak iz harema Begove džamije. Vidi se šadrvan i dio krovne konstrukcije nad njim. Na klupama koje su dio konstrukcije sjedi nekoliko vjernika. Vidi se portal i prozori ukrašeni dekoracijom.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7961

Opis fotografije: Snimak sa groblja Alifakovac na kome se sahranjuje od XVI st. Vide se okolna turbeta i nišani od kojih neki imaju natpise ili su ukrašeni ornamentima. 

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7966

Opis fotografije: Snimak Begove džamije napravljen sa sjeveroistočne strane. Vidi se trijem sa stubovima, kupole nad trijemom, glavna kupola i munara.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7982

Opis fotografije: Snimak panorame grada napravljen sa Alifakovca. U prvom planu su nišani. Na istočnoj strani grad se vidi u liniji Vijećnice, a zapadna strana je djelimično zaklonjena drvetom.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7987

Opis fotografije: Snimak Toplika, panorame Alifakovca i Hrida napravljen sa galerije Vijećnice. Vide se Šeher-Ćehajina ćuprija, Inat kuća i Hadžijska džamija pred kojom se mogu vidjeti tovarni konji. 

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 7999

Opis fotografije: Snimak sjeveroistočnog dijela grada napravljen sa Alifakovca. Pogled je djelimično zaklonjen drvećem, a djelimično turbetima groblja. Oko turbeta se vide nišani od kojih je većina utonula u zemlju.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8001

Opis fotografije: Snimak panorame istočnog dijela grada napravljen sa Alifakovca. Donekle je zaklonjeno drvećem i turbetom. Uz turbe se vide nišani.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8003

Opis fotografije: Snimak ulice Toplik, panorame Alifakovca i Hrida napravljen sa galerije Vijećnice. Vidi se i dio okolo Pariške komune. U prvom planu je Šeher-Ćehajina ćuprija.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8015

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije kod kafane “Sebilj”. U prvom planu je s leđa snimljen prodavač jaja odjeven u tamne čakšire i jelek i bijelu košulju. Na glavi ima od konca pletenu kapicu. Ispred njega vidi se tezga na kojoj se prodavao kajmak u kačicama.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8031

Opis fotografije: Snimak atrija sefardskog templa u ulici JNA. Na zidu pod kupolom je rozeta.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8033

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije na mjestu gdje su se prodavali vezovi. Vezovi su položeni na tlu i na tezgi. Vidi se više muslimanki u tamnim, svijetlim i prugastim zarovima.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8034

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije sa mjesta gdje se prodaju vezovi. Vezovi su na tlu i na tezgi. Vidi se više žena u tamnim i prugastim zarovima.

Dimenzija: 6×9 cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8068

Opis fotografije: Snimak početka ulice Vladimira Gaćinovića na početku Alifakovca. Vide se kuće uz Hadžijsku džamiju. U pozadini se djelimično vidi Vijećnica. Dole lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8507

Opis fotografije: Snimak panorame sjevernog i zapadnog dijela grada sa groblja na Alifakovcu čiji su nišani u prvom planu. U pozadini je Hum. 

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8511

Opis fotografije: Snimak panorame grada napravljen sa Hrida. Vidi se južni i sjeverni dio grada, a centralni iza Katedrale. Dole lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8501

Opis fotografije: Snimak panorame grada napravljen sa istoka. U prvom planu su kuće uz put pored groblja na Alifakovcu. Vidi se sjeverni, centralni i zapadni dio grada sa Humom. Dole desno bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8502

Opis fotografije: Snimak panorame grada napravljen sa Alifakovca. U centru snimka je Vijećnica koja dobar dio panorame zaklanja. 

Dimenzija: 6×9  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8523

Opis fotografije: Snimak panorame grada napravljen sa Jekovca. Vidi se i tok Miljacke do mosta Drvenija. Dole lijevo bijelim slovima je napisano SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8528

Opis fotografije: Snimak trga sa Sebiljem napravljen sa sjevera. Vide se dućani sa strane i kafana “Sebilj”. U pozadini je kuća u kojoj je apoteka “Sutjeska” i padine Trebevića. Gore lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8573

Opis fotografije: Snimak Careve džamije napravljen sa Obale Vojvode Stepe. U pozadini su grebovi Trebevića. Dole lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8690

Opis fotografije: Snimak crkve sv. Ante u ulici Nurije Pozderca napravljen sa istoka. Crkva je izgrađena na mjestu stare župne crkve 1913. godine. Dole lijevo latinicom i ćirilicom crnim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8691

Opis fotografije: Snimak iz ulice Abadžiluk napravljen sa Obale. Vidi se dio bašte kafane “Visoko”, zgrada u kojoj je apoteka “Sutjeska” i narodna kuhinja Ibrahima Handžića. U pozadini su kupole Bezistana.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8706

Opis fotografije: Snimak iz ulice Sarači. Vidi se niz dućana na južnoj strani ulice u kojima se prodavala raznovrsna roba: opanci, tkanine, nanule. U prvom planu su dvije muslimanke u prugastim zarovima. Dole lijevo crnim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8743

Opis fotografije: Snimak panorame sjeveroistočnog i sjeverozapadnog dijela grada napravljen sa Bistrika. Vidi se u potpunosti grad od Vijećnice do Katedrale. U prvom planu su kuće u ulici Dimitrija Tucovića. Dole desno bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8748

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale i Bijele tabije. Napravljen je sa puta prema Kozijoj ćupriji. Vidi se put prema Palama. Dole desno bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8767

Opis fotografije: Snimak Vijećnice napravljen s juga. Vidi se fasada prema Obali i ulici Benjamina Fincija. Vidi se dio panorame Nadmlina sa Žutom tabijom i vodovodnom stanicom.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8797

Opis fotografije: Snimak iz ulice Kovači kod starog muslimanskog groblja. Vidi se žena sa sela odjevena u tamnu odjeću, a pored nje dva drvima natovarena konja.

Dimenzija: 6×9  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8806

Opis fotografije: Snimak prodaje vezova na trgu Baščaršije. Vezovi su izloženi na tlu. Vidi se više žena muslimanki u tamnim i prugastim zarovima. Dole lijevo i desno latinicom i ćirilicom bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8851

Opis fotografije: Snimak napravljen pred kazandžijskim dućanom. Pred dućanom je stari musliman u crnim čakširama i gunju sa bijelom ahmedijom oko feza. Pred njim su tendžere.

Dimenzija: 6×9  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8988

Opis fotografije: Snimak Vijećnice napravljen sa dole Pariške komune. Vidi se fasada Beledije prema ulici Benjamina Fincija i panorama Nadmlina sa Žutom tabijom. Gore desno bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 9030

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije na mjestu gdje su se prodavali vezovi. Vezovi su položeni na tlu i na tezgi. Više je žena u zarovima koje razgledaju robu.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8489

Opis fotografije: Snimak panorame sjeveroistočnog dijela grada napravljen sa Bistrika. U centru snimka ističe se Vijećnica. Dole lijevo bijelim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8520

Opis fotografije: Snimak sa trga Baščaršije između Sarača i Sebilja koji se djelimično vidi. Na snimku su dućani za prodaju voća i povrća na strani gdje je kafana “Sebilj”. U pozadini je zgrada pred prodavnicom obuće “Borovo” koja je kasnije srušena.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8546

Opis fotografije: Snimak Obale Vojvode Stepe između ulice JNA i Vijećnice napravljen iz Parka cara Dušana. U prvom planu je Principov most. U zgradi u kojoj je Muzej Mlade Bosne je foto “Enisa”. Desno se vidi Jajce kasarna. 

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8598

Opis fotografije: Snimak panorame Nevjestine mahale i Bijele tabije napravljen sa Babića bašće. Vidi se i put prema Sokocu sa tunelom.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika:
 original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8720

Opis fotografije: Snimak sa čaršije do Begove džamije. Vide se kupole, džamije, Sahat-kula, dućani, u Saračima između Gazi Husrev-begove ulice i Mudželita. Gore desno tamnim slovima piše SARAJEVO.

Dimenzija: 9×12  cm

Tehnika: original, crno-bijeli

Inventarni broj fotografije: 8756

Scroll to top
Digitalna pristupacnost