Konkursi

ODLUKE O PRIJEMU

ODLUKA O PRIJEMU VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE ODLUKA O PRIJEMU VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE ODLUKA O PRIJEMU TUMAČ NA IZLOŽBI VODIČ ODLUKA O PRIJEMU MUZEJSKI MANIPULANT

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “MUZEJ SARAJEVA”

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “MUZEJ SARAJEVA”

Scroll to top
Digitalna pristupacnost