Orijentalna zbirka

Orijentalna zbirka nije velika obimom (broji oko 900 predmeta), ali je veoma značajna po svom sadržaju i vrijednostima unutar nje.

U njoj se nalazi stotinjak knjiga štampanih na arapskom i turskom jeziku, zatim stotinjak rukopisa na arapskom, i turskom jeziku iz oblasti teoogije, šerijatskog prava, lingvistike, književnosti, historije i medicine.
Ima veoma vrijedne ilustrovane primjerke Kur'ana, molitvenike Ename, jedan vrlo lijep pismovnik s početka XIX stoljeća. Takođe posjeduje prijepis Muvekitove „Bosanske hronike“. Tu su i kolekcija dokumenata koja se dijeli na zbirku deftera i pojedinačnih dokumenata, popis stanovništva iz 1866. godine, defteri esnafa.
U zbirci pojedinačnih dokumenata nalaze se berati, fermani, levhe itd… U muzeju se nalazi i veoma vrijedna kolekcija starih astronomskih instrumenata.
Dio ove zbirke se nalazi izložen u depadansima muzeja (Svrzina kuća i Brusa bezistan).

Scroll to top
Digitalna pristupacnost