Etnografska zbirka

Zbirka prikazuje materijalnu i duhovnu kulturu sarajevskog stanovništva od dolaska Osmanlija do danas.
Etnografska zbirka sadrži orginalne muzejske eksponate kućne, zanatske i fabričke izrade karakteristične za Sarajevo. Zbirka prikazuje materijalnu i duhovnu kulturu sarajevskog stanovništva od dolaska Osmanlija do danas. Broji oko 7.000 predmeta koji su klasifikovani po kolekcijama i kao pojedinačni predmeti. Većina etnografskog materijala čine predmeti užeg područja grada Sarajeva koji je grupisan u slijedeće kolekcije: gradske i seoske nošnje (kompleti i pojedinačni predmeti), zanati (alat, poluproizvodi i proizvodi), oružje, trgovina (dokumenti, tefteri, mjerne sprave itd…), tekstilno pokućstvo, posuđe za pripremanje i serviranje hrane, pribor za pušenje i dječije igračke. Dio navedene zbirke nalazi se u dvjema stalnim postavkama (depadansima) muzeja: Despića kuća i Svrzina kuća gdje je prikazana kultura stanovanja poznatih pravoslavnih i muslimanskih trgovačkih porodica kao i na stalnoj postavci u Brusa bezistanu.

Scroll to top
Digitalna pristupacnost