Prilozi 10 (2023)

Godisnjak korica

Riječ urednice

Zijad Halilović: Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima

Derviš Jasika: Nekropola stećaka Medvjedice

Moamer Šehović: Dezitijati i uspostava rimske vlasti

Amra Hadžihasanović: Moderni pristup konzervaciji i restauraciji slikanih slojeva islamskog sakralnog prostora i njegove konsekvence na primjeru Careve džamije u Sarajevu

Armin Šepić: Konzervatorsko – restauratorski tretman fasadnog platna kao interpretacija historijskog objekta (Sanacija fasade Jevjrejske opštine Sarajevo, 2021-2022)

Adnan Muftarević: Fotografije prvih zastupnika Bosne i Hercegovine u Osmanskom parlamentu 1876. iz albuma Sultan Abdulhamida II

Indira Kučuk-Sorguč: Prilog upoznavanju građanskih porodica Sarajeva: Kulturno-antropološka izložba “Građanska kultura Sarajeva”

Mirha Šabanović: Grafiti i murali kao dio kulturne baštine

Hamdija Dizdar: Affan Ramić iz Umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva

Zijad Šehić: Moriz Hoernes: Dinarska putovanja – Sarajevo podsjeća na mirnu austrijsku pokrajinu

Zijad Šehić: Bernard Wieman: Bosanski dnevnik jednog njemačkog putopisca

Mirha Šabanović: Stambeno – trgovačka zgrada Vakuf hadži Idriz

Indira Kučuk-Sorguč: U povodu jubileja: sto godina Narodnog pozorišta Sarajevo (1921-2021)

Hamdija Dizdar: Bosna i Hercegovina u umjetničkom opusu Tomislava Krizmana

Halima Husić: Muzej heroja oslobodilačkog rata – intervencija u sjećanju

Aida Sulejmanagić i Žanka Dodig: Osnivanje muzeja Treće gimnazije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to top
Digitalna pristupacnost